ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Home » Protocol » ခရမ်းချဥ်

ခရမ်းချဥ်

မျိုးစေ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကော်မတီ Technical Seed Committee (TSC) တင်ပြရာတွင် ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းနှင့် မှတ်တမ်းကောက်ယူခြင်း

၁။ သီးနှံအမည် - ခရမ်းချဉ်
၂။ စမ်းသပ်ကွက်ငယ်အရွယ် - သင့်တော်သောရာသီတွင်မတူကွဲပြားသောဒေသ ၃ ခု
၃။ အသုံးပြုမည့် စံထားမျိုး - ဒေသမျိုး (သို့) မှတ်ပုံတင်ထားသောမျိုး
၄။ အကွက်အရွယ်အစား - ၁၂' × ၂၀'
     ၁၂'×၂၀'ဘောင်တစ်ဘောင်လျှင် ၄တန်း၊ 
     တစ်တန်းလျှင် (၁၀ ပင်) 
  အကွက်ငယ်တစ်ကွက်ရှိအပင်အရေအတွက် - ၄၀ ပင်
၅။ တန်းကြား၊ ပင်ကြား - ၂'ပင်ကြား× ၃' တန်းကြား
၆။ စမ်းသပ်ကွက်ပုံစံ - RCB
၇။ မြေသြဇာနှုန်းထား - အပင်ပုခရမ်းချဉ်
  ယူရီးယား - ၁၃၀ ကီလိုဂရမ်/ဧက
  တီစူပါ - ၆၅ ကီလိုဂရမ်/ဧက
  ပိုတက်ရှ် - ၁၀၉ ကီလိုဂရမ်/ဧက
  နွားချေး/ကြက်ချေး - ၁၀-၂၀တန်/ဧက

 

တစ်ပင်နှုန်း ယူရီးယား
(ဂရမ်)
တီစူပါ
(ဂရမ်)
ပိုတက်ရှ်
(ဂရမ်)
နွားချေး/ကြက်ချေး
(ကီလိုဂရမ်)
မြေခံ ၁.၄
စိုက်ပြီး(၁၅ ရက်) - -
စိုက်ပြီး (၃၀ ရက်) - -
စိုက်ပြီး (၅၀ ရက်) - -
  ၁၈ ၁၅ ၁.၄
မြေသြဇာနှုန်းထား - အပင်မြင့်ခရမ်းချဉ် 
ယူရီးယား - ၂၇၄ ကီလိုဂရမ်/ဧက
တီစူပါ - ၆၅ ကီလိုဂရမ်/ဧက
ပိုတက်ရှ် - ၁၄၅ ကီလိုဂရမ်/ဧက
နွားချေး/ကြက်ချေး - ၁၀-၂၀  တန်/ဧက

တစ်ပင်နှုန်း

  ယူရီးယား
(ဂရမ်)
တီစူပါ
(ဂရမ်)
ပိုတက်ရှ်
(ဂရမ်)
နွားချေး/ကြက်ချေး
(ကီလိုဂရမ်)
မြေခံ ၁.၄
စိုက်ပြီး(၁၅ ရက်) - -
စိုက်ပြီး (၃၀ ရက်) - -
စိုက်ပြီး (၅၀ ရက်) - -
စိုက်ပြီး (၇၀ ရက်)    
  ၂၄ ၂၀ ၁.၄

 

၈။ အပင်ပြုစုမှုနည်းစနစ် -Indeterminate အပင်မြင့်မျိုးများအား တိုင် ထောင်ပေးရန်ဖြစ်ပြီး ပထမပန်းခိုင်အောက်ရှိ ဘေးတက်အားချန်၍ ၄င်းအောက် ရှိကျန်ဘေးတက်များချွေရန်

၉။ကောက်ယူရမည့် မှတ်တမ်းများနှင့် ကောက်ယူရမည့်စံချိန်စံညွှန်းများ - 
၁။ ပျိုးထောင်ရက် + ရွှေ့ပြောင်းစိုက်ရက် (၂၅-၃၀ ရက်သားတွင်စိုက်ရန်)
၂။ ပျိုးပင်၏ပင်စည်အရောင် (ခရမ်းရောင်၊ အစိမ်းရောင်)
၃။ ၅၀%ပန်းပွင့်ရက် 
- စမ်းသပ်ချက်အလိုက်စိုက်ပျိုးသည့်အပင်ဦးရေ၏ထက်ဝက်ပန်းပွင့်သည့်ရက်ကိုမှတ်သားရပါမည်။ပျိုးထောင်ရက်မှစတင်၍ရေတွက်ရပါမည်။
၄။ အပင်အမြင့် (စင်တီမီတာ)
- ပန်းပွင့်ချိန်နှင့်ရင့်မှည့်ချိန်တွင်ပင်စည်အောက်ခြေမှယူပြီးအပင်၏အမြင့်ဆုံးကိုင်းရှိအရွက်အထိ တိုင်းရပါမည်။
၅။ အပင်ပုံစံအလေ့အထ အတိုင်းစမ်းသပ်ကွက်လုပ်ရန်

Determinate  - အပင်ပု
Semi-determinate - အလတ် နှင့် 
Indeterminate  - အပင်မြင့်

၆။ အသီးပုံစံ - အဝိုင်း၊ အရှည်၊ အလုံး၊ မြောင်း - ရင့်မှည့်ချိန်တွင် မှတ်တမ်းယူရပါမည်။
၇။ အသီးတွင်ခေါင်းစိမ်းပါ/မပါ- အသီးမမှည့်ခင်အချိန်တွင်မှတ်တမ်းယူ ရပါမည်။
၈။ အသီးမှည့်အရောင် - အဝါ၊ ပန်းရောင်၊ အနီ၊ ကြက်သွေးရောင်
၉။ အသီးစတင်ဆွတ်ခူးရက် 
- အဝါရောင်ပြောင်းချိန်တွင် မျိုးအလိုက်စတင်ဆွတ်ခူးသည့်ရက်ကို မှတ်သားရပါမည်။

၁၀။ အသီးအလျား (စင်တီမီတာ)
- အသီး ၁၀လုံး စီကိုတိုင်းတာ၍အသီးတစ်လုံးအလျားကို ပျမ်းမျှရှာ ရပါမည်။

၁၁။ အသီးအနံ(စင်တီမီတာ)
- အသီး၁၀လုံးစီကို တိုင်းတာ၍အသီးတစ်လုံးအနံကို ပျမ်းမျှရှာရ ပါမည်။

၁၂။  အသီးအထူ (မီလီမီတာ) 
- အသီး၁၀လုံးစီကို တိုင်းတာ၍အသီးတစ်လုံးအထူကို ပျမ်းမျှရှာရ ပါမည်။

၁၃။ အသီးတစ်လုံးတွင်ပါဝင်သောအကန့်
- အသီး၁၀လုံးစီကို တိုင်းတာ၍အသီးတစ်လုံးအကန့်ကို ပျမ်းမျှရှာရ ပါမည်။

၁၄။ အသီးတစ်လုံးပျှမ်းမျှအလေးချိန် (ဂရမ်) 
- ခူးဆွတ်ကြိမ်အလိုက် ကိုယ်စားပြုနိုင်သည့် အလုံး၁၀လုံးစီ အား အလေးချိန် ချိန်တွယ်ပါမည်။ 
မှတ်ချက်- ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဆွတ်ခူးသည့် အသီးများအားမှတ် တမ်းယူရပါမည်။

၁၅။ တစ်ပင်မှ စုစုပေါင်းသီးလုံးအရေအတွက်၊ အသီးအလေးချိန်(ဂရမ်) 
- တစ်ကွက် (၁၂'x ၂၀') ရှိ  အလယ်တန်း အပင် ၂၀ မှ ၁၀ ပင် နမူနာ မှတ်သား၍ 
ဆွတ်ခူးကြိမ်အလိုက် မှတ်တမ်း ယူပါမည်။)

၁၆။ တစ်ပင်မှစျေးကွက်ဝင်သီးလုံးအရေအတွက်၊ အသီးအလေးချိန်(ဂရမ်)  
- တစ်ကွက် (၁၂'x ၂၀')ရှိ အလယ်တန်း အပင် ၂၀ မှ ၁၀ ပင် နမူနာ မှတ်သား၍ ဆွတ်ခူးကြိမ်အလိုက်မှတ်တမ်း ယူပါမည်။
 * အသီးအက်ကွဲ၊ ပိုးပေါက်/ရောဂါကျ၊အသီးအရွယ်အစားအလွန်သေး

၁၇။ တစ်ကွက် (၁၂'x ၂၀') ရှိ အလယ် ၂တန်း အပင်၂၀ မှစုစုပေါင်း သီးလုံး အရေအတွက်၊ အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) - အကွက်တစ်ကွက်မှဆွတ်ခူးကြိမ် အလိုက် စုစုပေါင်းသီးလုံးအရေအတွက်နှင့်အလေးချိန်အား မှတ်တမ်းယူ ပါမည်။

၁၈။ တစ်ကွက် (၁၂'x ၂၀') ရှိ အလယ် ၂တန်း အပင်၂၀ မှစျေးကွက်ဝင် သီးလုံးအရေအတွက်၊ အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) 
- အကွက်တစ်ကွက်မှဆွတ်ခူးကြိမ်အလိုက် စျေးကွက်ဝင်သီးလုံးအရေအတွက်နှင့် အလေးချိန်အား မှတ်တမ်းယူပါမည်။
*အသီးအက်ကွဲ၊ ပိုးပေါက်/ရောဂါကျ၊အသီးအရွယ်အစားအလွန်သေး

၁၉။ ရိတ်သိမ်းချိန်ရှိအပင်အရေအတွက် 
- ဆွတ်ခူးကြိမ်အလိုက် (၁၂' x ၂၀') အကွက်ငယ်တစ်ကွက်ရှိအလယ် တန်း အပင် ၂၀ မှအပင်အရေအတွက်ကို မှတ်တမ်းကောက်ယူရ ပါမည်။

၂၀။ ရောဂါကျရောက်မှု 
- စမ်းသပ်မျိုးအလိုက်ကျရောက်သည့်ရောဂါအလိုက် grade ပေး၍ မှတ်တမ်းယူပါမည်။

၂၁။ တစ်ဧကအထွက်နှုန်း (ပိဿာ/ဧက)(၁၂'x ၂၀' အကွက် မှအလယ် ၂တန်း (harvested area)ရှိအပင်အားလုံးရိတ်သိမ်းယူပါမည်။ Plot Yield ကိုအခြေခံ၍ တစ်ဧကနှုန်းရှာပါမည်။
                                                          ----- kg x 43560(ft2/ac)
အထွက်နှုန်းတွက်ချက်ခြင်း (ဥပမာ)   = -----------------------------------------------
                                                             120 ft2 (Harvested area)
                                              =  (-----) kg x 0.62 = ( -----  ပိဿာ/ဧက)
                                                                    (or)
                                              =   (----) kg/1.6     = ( -----   ပိဿာ/ဧက)
                                              * (1 viss = 1.6 kg)

ခရမ်းချဉ်အပင်ပုံစံအလေ့အထ
မှတ်တမ်းကောက်ယူခြင်း
ခရမ်းချဉ်သီးတွင်ခေါင်းစိမ်းပါ/မပါ 

 

(TYLCV) ရောဂါကျရောက်မှုအား (grade) ပေးခြင်း  

 

(TYLCV) ရောဂါကျရောက်မှုအား (grade) ပေးခြင်း