ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Home » Protocol » ငရုတ်

ငရုတ်

မျိုးစေ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကော်မတီ Technical Seed Comitie (TSC) တင်ပြရာတွင် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းနှင့် မှတ်တမ်းကောက်ယူခြင်း

၁။ သီးနှံအမည် - ငရုတ်​
၂။ စမ်းသပ်ကွက်ငယ်အရွယ် - သင့်တော်သောရာသီတွင် မတူ ကွဲ ပြားသောဒေသ ၃ ခု
၃။ အသုံးပြုမည့် စံထားမျိုး - ဒေသမျိုး (သို့) မှတ်ပုံတင်ထားသောမျိုး (အသီးသီးပုံ ပုံစံကွဲပြား၍ အပေါ်ထောင်၊ အောက်ဆွဲစံထားမျိုး ၂ မျိုး)
၄။ အကွက်အရွယ်အစား - ၁၂' × ၂၀'ဘောင်တစ်ဘောင် လျှင် ၄တန်း၊ တစ်တန်းလျှင် (၁၀ ပင်) အကွက်ငယ် တစ် ကွက်ရှိ အပင်အရေအတွက် - ၄၀ ပင်
၅။ တန်းကြား၊ ပင်ကြား - ၂'ပင်ကြား × ၃'  တန်းကြား
၆။ စမ်းသပ်ကွက်ပုံစံ - RCB
၇။ မြေသြဇာနှုန်းထား - တစ်ဧကနှုန်းထား
  ယူရီးယား - ၂၀၀ ကီလိုဂရမ်/ဧက
  တီစူပါ - ၉၀ ကီလိုဂရမ်/ဧက
  ပိုတက်ရှ် - ၁၅၀ ကီလိုဂရမ်/ဧက
  နွားချေး/ကြက်ချေး - ၁၀-၂၀  တန်/ဧက
၈။ အပင်ပြုစုမှုနည်းစနစ် - ခွသီးချွေရန် (ပထမဆုံးပန်းပွင့်မှအသီး ကို ချွေရမည်)

(တစ်ပင်နှုန်းထား)

ရက်အပိုင်းအခြား ယူရီးယား
(ဂရမ်)
တီစူပါ
(ဂရမ်)
ပိုတက်ရှ်
(ဂရမ်)
နွားချေး/ကြက်ချေး
(ကီလိုဂရမ်)
မြေခံ - ၁၂.၅ ၅.၂ ၁.၄
စိုက်ပြီး(၁၅ ရက်) ၉.၂ - ၅.၂ -
စိုက်ပြီး (၃၀ ရက်) ၉.၂ - ၅.၂ -
စိုက်ပြီး (၅၀ ရက်) ၉.၂ - ၅.၂ -

 

၉။    ကောက်ယူရမည့် မှတ်တမ်းများနှင့် ကောက်ယူရမည့်စံချိန် စံညွှန်းများ -

၁။        ပျိုးထောင်ရက် + ရွှေ့ပြောင်းစိုက်ရက် (၃၀- ၃၅ ရက်သားတွင်စိုက်ရန်)

၂။        ၅၀%ပန်းပွင့်ရက်
စမ်းသပ်ချက်အလိုက်စိုက်ပျိုးသည့်အပင်ဦးရေ၏ ထက်ဝက် ပန်းပွင့်သည့် ရက်ကိုမှတ်သားရပါမည်။ *ပျိုးထောင်ရက်မှ စတင်၍ ရေတွက်ရပါမည်။

၃။     အသီးစတင်ဆွတ်ခူးရက်
မျိုးအလိုက်စတင်ဆွတ်ခူးသည့်ရက်ကိုမှတ်သားရပါမည်။ ပျိုး ထောင်ရက်မှ ၇၅ - ၈၀ ရက်ခန့်တွင် စတင်ဆွတ်ခူးနိုင်ပါသည်၊ ပျိုးထောင်ရက်မှ စတင်ရေတွက်ရပါမည်။ မျိုးအလိုက်စတင်ဆွတ်ခူး သည့်ရက်ကို မှတ်သား ရပါမည်။

၄။     သီးတောင့်အလျား (စင်တီမီတာ)
အတောင့် ၁၀ တောင့် စီကိုတိုင်းတာ၍ တစ်တောင့်အလျားကို ပျမ်းမျှရှာရန်

၅။     သီးတောင့်အနံ(စင်တီမီတာ)
အတောင့် ၁၀ တောင့် စီကိုတိုင်းတာ၍တစ်တောင့်အနံကို ပျမ်းမျှရှာရန်

၆။     အသီးတစ်တောင့်ပျှမ်းမျှအလေးချိန် (ဂရမ်)
ခူးဆွတ်ကြိမ်အလိုက် အတောင့် ၁၀ တောင့်စီအား အလေးချိန် ချိန်တွယ်ပါမည်။ အစိမ်း ၅ ပင် အမှည့် ၅ပင် ခွဲခြားခူးရပါမည်။

၇။     တစ်ပင်မှ စုစုပေါင်းသီးတောင့် အရေအတွက်၊ အသီးအလေး ချိန်(ဂရမ်)
တစ်ကွက် (၁၂'x ၂၀')ရှိအလယ်တန်း အပင် ၂၀ မှ ၁၀ ပင် နမူနာ မှတ်သား၍ ဆွတ်ခူးကြိမ် အလိုက်မှတ်တမ်းယူပါမည်။

၈။    တစ်ပင်မှ စျေးကွက်ဝင်သီးတောင့်အရေအတွက်၊ အသီးအလေး ချိန် (ဂရမ်)  
တစ်ကွက် (၁၂'x ၂၀') ရှိ အလယ်တန်း အပင် ၂၀ မှ ၁၀ ပင် နမူနာ မှတ်သား၍ ဆွတ်ခူးကြိမ်အလိုက်  မှတ်တမ်းယူပါမည်။ * ပိုးပေါက် / ရောဂါကျ၊အတောင့်အရွယ်အစားအလွန်သေး

၉။    တစ်ကွက် (၁၂' × ၂၀')ရှိ အလယ် ၂တန်းအပင်၂၀မှ စုစုပေါင်း သီးတောင့်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်)
အကွက်တစ်ကွက်မှဆွတ်ခူးကြိမ်အလိုက်စုစုပေါင်းသီးတောင့်အလေးချိန်အားမှတ်တမ်းယူပါမည်။

၁၀။    တစ်ကွက် (၁၂' × ၂၀')ရှိ အလယ် ၂တန်းအပင်၂၀ မှ စျေးကွက်ဝင် သီးတောင့်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်)
အကွက်တစ်ကွက်မှဆွတ်ခူးကြိမ်အလိုက် စျေးကွက်ဝင် သီး တောင့် အလေးချိန်အား မှတ်တမ်းယူပါမည်။

၁၁။     ရိတ်သိမ်းချိန်ရှိအပင်အရေအတွက်
ဆွတ်ခူးကြိမ်အလိုက် အကွက်ငယ်တစ်ကွက်ရှိ အလယ်၂တန်း အပင် ၂၀ မှ အပင်အရေအတွက်ကိုရေတွက်ပါမည်။

၁၂။    ရောဂါကျရောက်မှု
စမ်းသပ်မျိုးအလိုက်ကျရောက်သည့်ရောဂါအလိုက်gradeပေး၍မှတ်တမ်းယူပါမည်။

၁၃။    အသီးသီးပုံအလေ့အထ - အပေါ်ထောင်/အောက်ဆွဲ၊ အစုလိုက်/ တစ်တောင့်ချင်း
အသီးသီးပုံအလေ့အထတူသောမျိုးအတိုင်းစမ်းသပ်ကွက်ပြု လုပ်ရပါမည်။

၁၄။    အသီးအရောင် - အစိမ်း/အမှည့်

၁၅။    တစ်ဧကအထွက်နှုန်း (ပိဿာ/ဧက)
- ၁၂'x ၂၀'အတွင်း အလယ်၂တန်း harvested area ရှိအပင်  အားလုံးရိတ်သိမ်းယူပါမည်။
- Plot Yield ကိုအခြေခံ၍ တစ်ဧကနှုန်းရှာပါမည်။

အထွက်နှုန်းတွက်ချက်ခြင်း (ဥပမာ) ----kg x 43560 (ft2/ac)
   120 ft2 (Harvested area)
  = (----) kg x 0.62 = (--- ပိဿာ/ ဧက)
   (or)
  = (---) kg/ 1.6 = (--- ပိဿာ/ ဧက)
   * (1 viss = 1.6 kg)

 

ငရုတ်တွင်ကျရောက်သောမှဲ့ပြောက်စွန်းရောဂါ (Anthracnose) ငရုတ်တွင်ကျရောက်သောရောဂါ (Phytophthora blight)

 

ရောဂါကျရောက်မှုအပေါ် grade ပေးခြင်း

R (=resistant, 70-100% healthy plants/plot)
MR (=moderate resistnat, 50-70% healthy plants/plot)
MS (=moderate susceptible, 20-50% healthy plants/plot))
S (=susceptible, 0-20% healthy plants/plot)

ငရုတ်စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်

၁။ မြေအမျိုးအစား - သဲနုန်း၊ နုန်းမြေပွ
၂။ မြေချဉ်ငံဓါတ် - pH 5.5-7
၃။ အပူချိန် - ၁၈-၃၅.C
၄။ စိုက်ချိန် - မေ၊ ဇွန်၊ အောက်တိုဘာ
၅။ စိုက်စနစ် - ရွှေ့ပြောင်းစိုက်ခြင်း
၆။ မျိုးစေ့နှုန်း - ၂၀၀ ဂရမ်/ဧက (တစ်ဂရမ်လျှင် အစေ့ ၁၅၅-၂၀၀ စေ့)
၇။ ပျိုးထောင်ခြင်း - ဘောင်စနစ်
၈။ မြေသြဇာနှုန်းထား - တစ်ဧကနှုန်းထား
  ယူရီးယား - ၂၀၀ ကီလိုဂရမ်/ဧက
  တီစူပါ - ၉၀ ကီလိုဂရမ်/ဧက
  ပိုတက်ရှ် - ၁၅၀ ကီလိုဂရမ်/ဧက
  နွားချေး - ၁၀-၂၀ တန်/ဧက

 

၉။     စိုက်ပျိုးခြင်း

-    ပင်ကြား၊ တန်းကြား- ၂'× ၃'
-    တစ်ဧကဝင်ဆန့်သည့်အပင်ဦးရေ  - ၇၂၆၀ ပင်

၈။     အပင်ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း

-    စိုက်ပြီး ၁၀ ရက်သားတွင်တစ်ကြိမ်၊ ၁၅ ရက်သားတွင် ၁ ကြိမ် မြေတောင်မြှောက်ခြင်း၊ ပေါင်းမြက်နှိမ်နှင်းခြင်း ပြုလုပ်ပါမည်။
-    ရေသွင်းခြင်း (ကာလ/အကြိမ်) - တစ်ပတ်လျှင် ၁ ကြိမ် (၁၅ ကြိမ်)

၉။    ပိုးမွှားရောဂါကာကွယ်ခြင်း

-    အဓိကကျသောပိုးမွှားများ - လှေးပိုး၊ ပျပိုး၊ သီးထိုးယင်၊ ယင်ဖြူ
-    အဓိကကျသောရောဂါများ - မှည့်ပျောက်စွန်း၊ ဘတ်တီး ရီးယားပင်ညှိုးရောဂါ

၁၀။     ရိတ်သိမ်းခြင်း

(က)   အခြောက်ခူးခြင်း - အပင်သက်တမ်း - ၅ လ
           -     ဆွတ်ခူးသည့်အကြိမ်/ကာလ - ၁၀ ကြိမ် (၅) ရက် ခြား တစ်ကြိမ်ဆွတ်ခူးနိုင်ပါသည်)
(ခ)    အစိုခူးခြင်း - အပင်သက်တမ်း - ၄ လ
        -    ဆွတ်ခူးသည့်အကြိမ်/ကာလ - ၁၀ ကြိမ် (၅) ရက် ခြား တစ်ကြိမ်ဆွတ်ခူးနိုင်ပါသည်)