ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Home » Protocol » ဖရဲ

ဖရဲ

ဖရဲ ကောက်ယူရမည့်မှတ်တမ်းများနှင့်ကောက်ယူရမည့်စံချိန်စံညွှန်းများ

၁။ သီးနှံအမည်
၂။ မျိုးကွဲအမည်
၃။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း
၄။ စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်
၅။ စမ်းသပ်ကာလ -
၆။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသ -
၇။ စမ်းသပ်ပုံစံ -
၈။ ပျိုးထောင်ရက်
၉။ စိုက်ပျိုးသည့်ရက်
၁၀။ ၅၀%ပန်းပွင်ရက်
၁၁။ အပင်အမြင့်(၅၀%ပန်းပွင်ချိန်)(cm)
၁၂။ ဝတ်မှုံကူးသည့်ရက်
၁၃။ အသီးအလေးချိန်(g) -
၁၄။ အသီး၏အချင်း(cm) -
၁၅။ အသီး၏အရှည်(cm) -
၁၆။ ခူးဆွတ်ရန်ကြာသောရက်(ရက်) -
၁၇။ အသီး၏အတွင်းသားအရောင် -
၁၈။ အသီး၏အပြင်ခွံအရောင် -
၁၉။ အသီးပုံသဏ္ဍာန် -
၂၀။ အချိုဓါတ်%(Brix%) -
၂၁။ တစ်ပင်မှသီးထွက်(လုံး) -
၂၂။ အရွက်အရှည်(cm) -
၂၃။ အရွက်အကျယ်(cm) -
၂၄။ ရိုးတံအရှည်(cm) -
၂၅။ ဆစ်ကြားအရှည်(cm) -
၂၆။ အရွက်အရောင် -
၂၇။ ကြာရှည်အထားခံမှု(ရက်) -
၂၈။ အပင်သက်တမ်း -
၂၉။ တစ်ဧကအသီးထွက်(လုံး) -
၃၀။ Crack Resistance -

 

မျိုးစေ့ဆိုင်ရာနည်းပညာကော်မတီ Technical Seed Committee (TSC)တင်ရာတွင် သီးနှံအလိုက်ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းနှင့် မှတ်တမ်းကောက်ယူခြင်းလုပ်ငန်း

 

၁။ သီးနှံအမည် ဖရဲ
၂။ စိုက်ပျိုးရာသီ/ ဒေသ/ အကြိမ် သင့်တော်သောရာသီတွင် မတူကွဲပြားသော ဒေသ (၃) ခု
၃။ အသုံးပြုမည့်စံထားမျိုး     ဒေသမျိုး(သို့) မှတ်ပုံတင်ထားသောမျိုး
၄။ အကွက်အရွယ်အစား -
၅။ ပင်ကြား/တန်းကြား ၂'x၂၂' ( ၂ တန်ပြိုင်)
၆။ စမ်းသပ်ကွက်ပုံစံ RCB Design
၇။ မြေသြဇာနှုန်းထား -
  ယူရီးယား -
  တီစူပါ -
  ပိုတက်ရှ် -
  နွားချေး/ ကြက်ချေ -

(တစ်ပင်နှုန်းထား)

ရက်အပိုင်းအခြား ယူရီးယား
(ဂရမ်)
တီစူပါ
(ဂရမ်)
ပိုတက်ရှ်
(ဂရမ်)
နွားချေး/ကြက်ချေး
(ကီလိုဂရမ်)
မြေခံ - - - -
စိုက်ပြီး(၁၅ ရက်) - - - -
စိုက်ပြီး (၃၀ ရက်) - - - -
စိုက်ပြီး (၅၀ ရက်) - - - -

၈။ ကောက်ယူရမည့်မှတ်တမ်းများနှင့်ကောက်ယူရမည့်စံချိန်စံညွှန်းများ -

၁။ စိုက်ပျိုးသည့်ရက်
၂။ ၅၀%ပန်းပွင်ရက်
၃။ အပင်အမြင့်(၅၀%ပန်းပွင့်ချိန်)(cm)
၄။ အသီးအလေးချိန်(g) အသီး(၅)လုံး တိုင်းတာ၍ အသီးတစ်လုံး၏ အလေး ချိန်ကို ပျမ်းမျှရှာရပါမည်။
၅။ အသီး၏အချင်း(cm) အသီး(၅)လုံး တိုင်းတာ၍ အသီးတစ်လုံး၏ အချင်းကို ပျမ်းမျှရှာရပါမည်။
၆။ အသီး၏အရှည်(cm) အသီး(၅)လုံး တိုင်းတာ၍ အသီးတစ်လုံး၏ အရှည်ကို ပျမ်းမျှရှာရပါမည်။
၇။ အသီး၏အတွင်းသားအရောင် -
၈။ အသီး၏အပြင်ခွံအရောင်
၉။ အတွင်းသားအထူ အသီး(၅)လုံး တိုင်းတာ၍ အသီးတစ်လုံး၏ အတွင်းသားအထူကို ပျမ်းမျှရှာရပါမည်။
၁၀။ အပြင်ခွံအထူ အသီး(၅)လုံး တိုင်းတာ၍ အသီးတစ်လုံး၏ အပြင်ခွံအထူ ကို ပျမ်းမျှရှာရပါမည်။
၁၁။ အစေ့ ရှိ / အစေ့မဲ့ -
၁၂။ အသီးအညှာအရောင်
၁၃။ အသီးပုံသဏ္ဍာန် -
၁၄။ အချိုဓါတ်%(Brix%) အသီး(၅)လုံး တိုင်းတာ၍ အသီးတစ်လုံး၏ အချိုဓါတ်ကို ပျမ်းမျှရှာရပါမည်။ အသီး၏ (၃)နေရာမှ တိုင်းရန်။
၁၅။ တစ်ပင်မှသီးထွက်(လုံး) အပင်(၅)ပင် တိုင်းတာ၍ တစ်ပင်မှ သီးထွက် နှုန်း ကို ပျမ်းမျှရှာရပါမည်။
၁၆။ အရွက်အရှည်(cm) အရွက်(၅)ရွက် တိုင်းတာ၍ အရွက်၏ အရှည် ကို ပျမ်းမျှရှာရပါမည်။
၁၇။ အရွက်အကျယ်(cm) အရွက်(၅)ရွက် တိုင်းတာ၍ အရွက်၏ အကျယ် ကို ပျမ်းမျှရှာရပါမည်။
၁၈။ ဆစ်ကြားအရှည်(cm) ဆစ်ကြား(၅)ခုတိုင်းတာ၍ ဆစ်ကြား၏ အရှည် ကို ပျမ်းမျှရှာရပါမည်။
၁၉။ အရွက်အရောင် -
၂၀။ အရွက်(Texture) -
၂၁။ ကြာရှည်ခံထားမှု အသီး(၅)လုံး တိုင်းတာ၍ အသီးတစ်လုံး၏ ကြာရှည်ခံထားမှုကို ပျမ်းမျှရှာရပါမည်။
၂၂။ တစ်ဧကအသီးထွက်(လုံး) -
  ဖရဲစိုက်ပျိုးနည်းစနစ် -
၁။ မြေအမျိုးအစား သဲနုန်းမြေ
၂။ မြေအချဉ်ငံဓါတ် pH (၆.၀ - ၆.၈)
၃။ အပူချိန် (၂၁ - ၃၄) °C
၄။ စိုက်ချိန် -
၅။ စိုက်စနစ် -
၆။ မျိုးစေ့နှုန်း -
၇။ ပျိုးထောင်ခြင်း (၁၀)ရက်မှ (၁၅)ရက်အတွင်း ပြောင်းရွှေ့ စိုက်ပျိုး နိုင်သည်။    
၈။ မြေသြဇာနှုန်းထား  
  ယူရီးယား -
  တီစူပါ -
  ပိုတက်ရ် -
  နွားချေး -

 

၉။ စိုက်ပျိုးခြင်း
-ပင်ကြား ၊ တန်းကြား     - ၂'x၂၂' ( ၂ တန်ပြိုင်) တစ်ဧကဝင်ဆန့်သည့်အပင်ဦးရေ   - (၄၀) ပင်

 

၁၀။ အပင်ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း
- ဖရဲပင်များ စိုက်ပျိုးပြီးနောက် အပင်(၁)ပေခွဲခန့်ရှိလာချိန်တွင် နွယ်များကို ဖြောင့်တန်းပေးပြီး၊ တန်းကြားတွင် ကောက်ရိုးခြောက်များကို ဖုံးအုပ်ဖြန့်ထားပေးရမည်။ ကောက်ရိုးဖုံးထားခြင်းဖြင့် ပေါင်း/ မြက်များ ကင်းရှင်းခြင်း ၊ အစိုဓါတ်ဆုံးရှုံးမှုလျော့နည်းစေပါသည်။ ထို့အပြင် ပထမဆုံးအပွင့်မှ သီးသောအသီးသည် အသီးအရည်အသွေးမကောင်းသဖြင့် ထိုပထမအပွင့်ကို ချွေပေးရမည်။ ပင်ခြေမှ (၂)ပေခွဲ (၃)ပေ အကွာတွင်ရှိသော အသီးကိုယူခြင်းဖြင့် အရည်အသွေးကောင်း သောအသီး ကိုရရှိ နိုင်သည်။ဖရဲလုံးကြီးတို့တွင် တစ်ပင်လျှင်တစ်လုံး၊ အလုံးလတ်မျိုးတွင် (၂- ၃)လုံး၊ အလုံးငယ် မျိုးတွင် (၄)လုံးရရှိနိုင်သည်။  

၁၂။ ပိုးမွှားရောဂါကာကွယ်ခြင်း
-ဖရဲတွင်ကျရောက်သောပိုးမွှားများမှာ - လှေးပိုး၊ ပျပိုး၊ ဘူး/ဖရုံ ကျိုင်းဝါနှင့် မွှားပင့်ကူနီ     တို့ကျ ရောက်တတ်ခြင်းနှင့် မှဲ့ပြောက်စွန်းရောဂါ၊ ဒေါင်းနီးမှိုရွက်ခြောက်ရောဂါနှင့် ပင်စည်ခြောက်ရောဂါ များလည်းကျရောက်တတ်ပါသည်။ ထို့ပြင် ဗိုင်းရပ်ကျရောက်နေသော အပင်များကိုနှုတ်ယူမီးရှို့ဖျက်စီး ပေးရမည်။

၁၃။ ရိတ်သိမ်းခြင်း
-သက်လျင်မျိုးနှင့် အလုံးသေးမျိုးတွင် ပန်းပွင့်ပြီး (၂၅-၃၀)ရက် အကြာတွင် အသီးခူးဆွတ်နိုင်သည်။ အလုံးကြီးမျိုးနှင့်အစေ့မဲ့များတွင် ပန်းပွင့်ပြီး(၃၅)ရက် အကြာတွင်ဆွတ်ခူး နိုင်သည်။ သက်လျင်မျိုးတွင် ပန်းပွင့်ပြီး (၂၅ - ၃၀) ရက်အကြာတွင် အသီးညှာမှ အနီးဆုံးနှာမောင်း အရောင်သို့ပြောင်းလာလျှင် ဆွတ်ခူးနိုင်သည်။သို့မဟုတ် အသီးကိုလက်နှင့်ပုတ်ကြည့်ပါက ရင်ခေါင်းသံ မြည်လျှင် အသီးရင့်မှည့်ပြီဖြစ်၍ ဆွတ်ခူးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။အတွင်းသားအဝါရောင်မျိုးသည် အနီရောင် မျိုး ထက်စော၍မှည့်ပြီး အလုံးသေးမျိုးသည်လည်း အလုံးကြီးမျိုးထက် စော၍မှည့်သည်။

 

ဖရဲ ကောက်ယူရမည့်မှတ်တမ်းများနှင့်ကောက်ယူရမည့်စံချိန်စံညွှန်းများ

၁။ သီးနှံအမည်
၂။ မျိုးကွဲအမည်
၃။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း
၄။ စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်
၅။ စမ်းသပ်ကာလ -
၆။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသ -
၇။ စမ်းသပ်ပုံစံ -
၈။ ပျိုးထောင်ရက်
၉။ စိုက်ပျိုးသည့်ရက်
၁၀။ ၅၀%ပန်းပွင်ရက်
၁၁။ အပင်အမြင့်(၅၀%ပန်းပွင်ချိန်)(cm)
၁၂။ အသီးအလေးချိန်(g)
၁၃။ အသီး၏အချင်း(cm) -
၁၄။ အသီး၏အရှည်(cm) -
၁၅။ အသီး၏အတွင်းသားအရောင် -
၁၆။ အသီး၏အပြင်ခွံအရောင် -
၁၇။ အသီးညှာအရှည် -
၁၈။ အသီးပုံသဏ္ဍာန် -
၁၉။ အချိုဓါတ်%(Brix) -
၂၀။ တစ်ပင်မှသီးထွက်(လုံး) -
၂၁။ အရွက်အရှည်(cm) -
၂၂။ အရွက်အကျယ်(cm) -
၂၃။ ရိုးတံအရှည်(cm) -
၂၄။ အရွက်အရောင် -
၂၅။ အရွက် (texture) -
၂၆။ ကြာရှည်အထားခံမှု(ရက်) -
၂၇။ အပင်သက်တမ်း -
၂၈။ တစ်ဧကအသီးထွက်(လုံး) -