ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Home » Protocol » သခွားမွှေး

သခွားမွှေး

မျိုးစေ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကော်မတီ Technical Seed Comitie (TSC) တင်ပြရာတွင် ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းနှင့် မှတ်တမ်းကောက်ယူခြင်း

၁။ သီးနှံအမည်
၂။ မျိုးကွဲအမည် -
၃။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း
၄။ စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ် -
၅။ စမ်းသပ်ကာလ -
၆။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသ
၇။ စမ်းသပ်ပုံစံ -  
၈။ ပျိုးထောင်ရက်
၉။ စိုက်ပျိုးသည့်ရက်
၁၀။ ၅၀%ပန်းပွင်ရက်
၁၁။ အပင်အမြင့်(၅၀%ပန်းပွင်ချိန်)(cm)
၁၂။ အသီးအလေးချိန်(g)
၁၃။ အသီး၏အချင်း(cm)     -
၁၄။ အသီး၏အရှည်(cm)     -
၁၅။ အသီး၏အတွင်းသားအရောင် -
၁၆။ အသီး၏အပြင်ခွံအရောင် -
၁၇။ အသီးအညှာအရောင် -
၁၈။ အသီးပုံသဏ္ဍာန် -
၁၉။ အချိုဓါတ်%(Brix%) -
၂၀။ တစ်ပင်မှသီးထွက်(လုံး) -
၂၁။ အရွက်အရှည်(cm) -
၂၂။ အရွက်အကျယ်(cm)     -
၂၃။ ရိုးတံအရှည်(cm) -
၂၄။ ဆစ်ကြားအရှည်(cm) -
၂၅။ အရွက်အရောင် -
၂၆။ အရွက်(Texture) -
၂၇။ ကြာရှည်ခံထားမှု -
၂၈။ တစ်ဧကအသီးထွက်(လုံး) -

 

မျိုးစေ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကော်မတီ Technical Seed Comitie (TSC) တင်ပြရာတွင် ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းနှင့် မှတ်တမ်းကောက်ယူခြင်း

၁။ သီးနှံအမည် - သခွားမွှေး
၂။ စိုက်ပျိုးရာသီ/ဒေသ / အကြိမ် - သင့်တော်သောရာသီတွင် မတူကွဲပြားသော ဒေသ (၃) ခု
၃။ အသုံးပြုမည့် စံထားမျိုး - ဒေသမျိုး(သို့) မှတ်ပုံတင်ထားသောမျိုး
၄။ အကွက်အရွယ်အစား
၅။ တန်းကြား၊ ပင်ကြား -  (၂' x ၃')
၆။ စမ်းသပ်ကွက်ပုံစံ - RCB
၇။ မြေသြဇာနှုန်းထား - တစ်ဧကနှုန်းထား
  ယူရီးယား - ၁၁၂ ပေါင် (၆အိတ်)/ဧက
  တီစူပါ - ၁၁၂ ပေါင် (၃ အိတ်)/ဧက
  ပိုတက်ရှ် - ၁၁၂ပေါင်  (၃ အိတ်)/ဧက
  နွားချေး/ကြက်ချေး

(တစ်ပင်နှုန်းထား)

ရက်အပိုင်းအခြား ယူရီယား(ဂရမ်) တီစူပါ
(ဂရမ်)
ပိုတက်ရှ်
(ဂရမ်)
နွားချေး/ကြက်ချေး
(ကီလိုဂရမ်)
မြေခံ ၁၄ -
ပန်းစပွင့်ပြီး ၁၄ -
အသီးတင်ပြီး(၁၀)ရက် ၁၄ -

၈။ကောက်ယူရမည့်မှတ်တမ်းများနှင့်ကောက်ယူရမည့်စံချိန်စံညွှန်းများ -

၁။ စိုက်ပျိုးသည့်ရက် - ငရုတ်
၂။ ၅၀%ပန်းပွင်ရက် -
၃။ အပင်အမြင့်(၅၀%ပန်းပွင့်ချိန်)(cm)
၄။ အသီးအလေးချိန်(g) - အသီး(၁၀)လုံး တိုင်းတာ၍ အသီးတစ်လုံး၏ အလေး ချိန်ကို ပျမ်းမျှရှာရပါမည်။
၅။ အသီး၏အချင်း(cm) - အသီး(၁၀)လုံး တိုင်းတာ၍အသီးတစ်လုံး၏အချင်းကို ပျမ်းမျှရှာရပါမည်။
၆။ အသီး၏အရှည်(cm) အသီး(၁၀)လုံး တိုင်းတာ၍အသီးတစ်လုံး၏အရှည်ကို ပျမ်းမျှရှာရပါမည်။
၇။ အသီး၏အတွင်းသားအရောင်
၈။ အသီး၏အပြင်ခွံအရောင်
၉။ အသီးအညှာအရောင်
၁၀။ အသီးပုံသဏ္ဍာန်
၁၁။ အချိုဓါတ်%(Brix%) အသီး(၁၀)လုံးတိုင်းတာ၍အသီးတစ်လုံး၏အချိုဓါတ် ကို ပျမ်းမျှရှာရပါမည်။ အသီး၏ (၃)နေရာမှတိုင်းရန်။
၁၂။ အပင်ပြုစုမှုနည်းစနစ် အပင်(၁၀)ပင် တိုင်းတာ၍ တစ်ပင်မှ သီးထွက်နှုန်းကို ပျမ်းမျှရှာရပါမည်။
၁၃။ အရွက်အရှည်(cm) အရွက်(၁၀)ရွက် တိုင်းတာ၍ အရွက်၏အရှည်ကို ပျမ်းမျှရှာရပါမည်။
၁၄။ အရွက်အကျယ်(cm) အရွက်(၁၀)ရွက် တိုင်းတာ၍ အရွက်၏ အကျယ် ကို ပျမ်းမျှရှာရပါမည်။
၁၅။ ဆစ်ကြားအရှည်(cm) ဆစ်ကြား(၁၀)ခုတိုင်းတာ၍ ဆစ်ကြား၏ အရှည် ကို ပျမ်းမျှရှာရပါမည်။
၁၆။ အရွက်အရောင် -
၁၇။ အရွက်(Texture)     -
၁၈။ ကြာရှည်ခံထားမှု အသီး(၁၀)လုံး တိုင်းတာ၍ အသီးတစ်လုံး၏ ကြာရှည်ခံထားမှုကို ပျမ်းမျှရှာရပါမည်။
၁၉။ တစ်ဧကအသီးထွက်(လုံး) -
  သခွားမွှေးစိုက်ပျိုးနည်းစနစ်  
၁။ မြေအမျိုးအစား  
၂။ မြေအချဉ်ငံဓါတ်  
၃။ အပူချိန်  
၄။ စိုက်ချိန်  
၅။ စိုက်စနစ်  
၆။ မျိုးစေ့နှုန်း  
၇။ ပျိုးထောင်ခြင်း  
၈။ မြေသြဇာနှုန်းထား -
  ယူရီးယား ၁၁၂ ပေါင် (၆အိတ်)/ဧက
  တီစူပါ ၁၁၂ ပေါင် (၃ အိတ်)/ဧက
  ပိုတက်ရှ် ၁၁၂ပေါင်  (၃ အိတ်)/ဧက
  နွားချေး/ ကြက်ချေ -

 

၉။ စိုက်ပျိုးခြင်း
- ပင်ကြား ၊ တန်းကြား    - ၂' x ၃' (တစ်ဧကဝင်ဆန့်သည့်အပင်ဦးရေ  -  (၇၀၀၀) ပင်)

၁၀။ အပင်ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း
- အပင်ကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ရာတွင် ပင်စည်ရှိအဆစ် (၁၁)ဆစ်၏ အောက်ရှိ အဆစ်တိုင်းမှထွက်ရှိ သောဘေးတက်များကို ဖဲ့ပါ။ မူလပင်စည်တွင် အဆစ်(၂၅-၃၀)ဆစ်၊ အပင်အမြင့်(၅-၅.၅) ပေခန့်ရှိချိန်တွင် ခေါင်နှိမ်ပါ။ ဘေးတက်များကို (၃) ရွက်ချန်၍ ဖြတ်ပါ။ အဆစ်နံပါတ်(၁၁)ဆစ်မှ စတင်ထွက်ရှိသည့်ဘေး တက်၏ အဆစ်တိုင်းတွင် အသီးတင်နိုင်သည့် အပွင့်များရှိနိုင်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပ၍ အဆစ်အမှတ် (၁၀) အောက်မှ ဘေးတက်များဖဲ့ချိန်တွင် အစာရေစာလုံလောက်အောင် ကျွေးပေးရပါမည်။

၁၁။ ပိုးမွှားရောဂါကာကွယ်ခြင်း
ဘူး/ ဖရုံကျိုင်း(ဝါ/နီ)ရောင်၊ သရစ်ပိုးများ၊ သစ်သီးယင်များ ကျရောက်မှုကို အများဆုံးတွေ့ရ ပါသည်။ ရောဂါအနေဖြင့်ရွက်ညိုပျောက်ရောဂါ၊ သံချေးရောဂါ၊ ပင်စည်နှင့် သီးပုပ်ရောဂါများတွေ့ရှိ ရသည်။

၁၁။ရိတ်သိမ်းခြင်း
ပန်းပွင့်ပြီး (၃၅-၄၇) ရက်အတွင်း အသီးညှာထိပ်ရှိ နှာမောင်းများခြောက်လာမည်။ စိုက်ခင်းမှစျေး ကွက်သို့ အချိန်တိုတိုနှင့် ရောက်ရှိနိုင်မည်ဆိုပါက သီးညှာတစ်ဝိုက် အဝါရောင်သန်းချိန်နှင့် အနံ့စတင် ထွက်ပေါ်လာချိန်တို့တွင် ခူးဆွတ်ရပါမည်။