ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English
Home » Online Application » Digitized Application Form » မျိုးစေ့အရည်အသွေး စစ်ဆေးခန်းဖွင့်လှစ်ခွင့် (ပုံစံ - ၅)

မျိုးစေ့အရည်အသွေး စစ်ဆေးခန်းဖွင့်လှစ်ခွင့် (ပုံစံ - ၅)

၂။ မျိုးစေ့အရည်အသွေးစစ်ဆေးခန်းဖွင့်လှစ်မည့်နေရာ လိပ်စာအပြည့်အစုံ
၅။ လျှောက်ထားသူ