ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Home » Publications » မဲခေါင်-လန်ချန်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အထူးရန်ပုံငွေအဖွဲ့၏ အထောက်အပံ့ဖြင့် စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာန၊ မျိုးစေ့ဌာနခွဲမှ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် စီမံကိန်းပြီးမြောက်ကြောင်း အစီရင်ခံစာ(ဒုတိယအသုတ်)

မဲခေါင်-လန်ချန်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အထူးရန်ပုံငွေအဖွဲ့၏ အထောက်အပံ့ဖြင့် စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာန၊ မျိုးစေ့ဌာနခွဲမှ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် စီမံကိန်းပြီးမြောက်ကြောင်း အစီရင်ခံစာ(ဒုတိယအသုတ်)