ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English
Home » News » Breaking News » မျိုးသစ် အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ရရှိရန် ရည်ရွယ်၍ (၂၀၁၉-၂၀) ခုနှစ်၊ ဆောင်းရာသီ၊ (၂၀၂၀-၂၁) ခုနှစ်၊ နွေရာသီအတွက် စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးခွင့် လျှောက်ထားရန် အကြောင်းကြားခြင်း

မျိုးသစ် အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ရရှိရန် ရည်ရွယ်၍ (၂၀၁၉-၂၀) ခုနှစ်၊ ဆောင်းရာသီ၊ (၂၀၂၀-၂၁) ခုနှစ်၊ နွေရာသီအတွက် စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးခွင့် လျှောက်ထားရန် အကြောင်းကြားခြင်း

5 Sep 2019

မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိရန် ရည်ရွယ်သည့် လယ်ယာသီးနှံ၊ ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံနှင့် စက်မှုသီးနှံများအား (၂၀၁၉-၂၀) ခုနှစ်၊ ဆောင်းရာသီ၊ (၂၀၂၀-၂၁) ခုနှစ်၊ နွေရာသီတွင် စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးနိုင်ရန်အတွက် ပုံစံ  (၂-က) တွင်ဖြည့်စွက်၍ စိုက်ပျိုးရေးဉီးစီးဌာန၊ မျိုးစေ့ဌာနခွဲ (ရုံးချုပ်) သို့ (၄.၁၀.၂၀၁၉) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။