ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Home » News » Latest News » အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁/၂၀၂၃ ယာယီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်တင်ကုန်ချဆိပ်ကမ်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်း

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁/၂၀၂၃ ယာယီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်တင်ကုန်ချဆိပ်ကမ်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်း

18 Sep 2023