ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Home » News » Latest News

Latest News

မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိရန် ရည်ရွယ်၍ စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးလိုပါက ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

 

 

 

Myanmar

မျိုးစေ့ပြပွဲ ၂၀၂၂ (Seed Fair 2022) (ဒုတိယနေ့) (၁၉-၂-၂၀၂၂)

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
မျိုးစေ့ပြပွဲ ၂၀၂၂ (Seed Fair 2022)
(ဒုတိယနေ့)(၁၉-၂-၂၀၂၂)

Myanmar

ပြည်တွင်း၌ စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးလိုပါက စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးရန်တင်သွင်းခွင့် လျှောက်ထားရန် အကြောင်းကြားခြင်း

Myanmar