ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Home » News » Latest News

Latest News

မျိုးစေ့ပြပွဲ ၂၀၂၂ (Seed Fair 2022) (ဒုတိယနေ့) (၁၉-၂-၂၀၂၂)

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
မျိုးစေ့ပြပွဲ ၂၀၂၂ (Seed Fair 2022)
(ဒုတိယနေ့)(၁၉-၂-၂၀၂၂)

Myanmar

ပြည်တွင်း၌ စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးလိုပါက စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးရန်တင်သွင်းခွင့် လျှောက်ထားရန် အကြောင်းကြားခြင်း

Myanmar

(၁၈)ကြိမ်မြောက် မျိုးစေ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကော်မတီသို့ မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ် လျှောက်ထားရန် အကြောင်းကြားခြင်း

(၁၈)ကြိမ်မြောက် မျိုးစေ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကော်မတီသို့ မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ် လျှောက်ထားရန် အကြောင်းကြားခြင်း

Myanmar