ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Home » News » Latest News » အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၂/၂၀၂၀) စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးရမည့် ဦးစားပေးသီးနှံများပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၂/၂၀၂၀) စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးရမည့် ဦးစားပေးသီးနှံများပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း

20 Nov 2020