ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Home » News » Latest News » ဇီဝနည်းပညာသုံးအပင်နှင့် အပင်ထွက်ပစ္စည်းများ ပွားများခြင်းအတွက် လျှောက်ထားခြင်း (Application for Propagation of GM plant/plant product) အတွက် လျှောက်လွှာပုံစံ

ဇီဝနည်းပညာသုံးအပင်နှင့် အပင်ထွက်ပစ္စည်းများ ပွားများခြင်းအတွက် လျှောက်ထားခြင်း (Application for Propagation of GM plant/plant product) အတွက် လျှောက်လွှာပုံစံ

15 Jan 2021